4. KALP ÇAKRA

4. KALP ÇAKRA

4. KALP ÇAKRA

4 – KALP ÇAKRA (BİRLİĞE UYANMAK- KOZMİK KALP BAĞLANTISI)

Rengi: Yeşildir.

Endokrin sisteminde Timus ile ilişkilidir..

Sanskritçe de ANAHATA  olarak adı geçmektedir. Yenilmez anlamına gelir. Kalp hizası iki göğüs ortasında yer alır. Kalp Çakra kayıtsız şartsız sevginin merkezidir. Bu düzeyde evrensel kardeşlik ve tahammül duyguları gelişmeye başlar ve bütün varlıklar sadece var oldukları için kabul edilir ve sevilir. Kalp Çakra sayesinde birey sevgi yoluyla tam bütünleşmeye ulaşır. Çarka tam kapasitesinde çalıştığında insan egosunun sınırlarını aşabilir, diğer insanlarla, bitkilerle, hayvanlarla, kısacası tüm yaşamla kendisini bütünleştirebilir. Yakın ilişkideki sevgi ve uyum, Kalp Çakra aracılığıyla ifade edilir. Bu merkez sayesinde sevgi, yansız ve bölünmemiş ilgi sayesinde öfke, üzüntü, keder ya da umutsuzluk duyguları nötralize edilir. Başkalarına karşı tam bir sevgi, şefkat ve anlayış için dengeli çalışması şarttır. Kalp çakrası, insanları sevgi gizeminde birleştirir.

Bu çakra iyi çalışırsa hastalıklı ya da acı çeken bölgeye enerji göndererek o bölge iyileştirilir. Öfke, kızgınlık, nefret ve kırgınlık burada nötrleştirilir. Kalp çakrasının enerjisi çok kuvvetlidir ve açıldığı zaman başkaları üzerinde de iyileştirme özelliği gösterir. Yeşil renk tedavi ve uyumun rengidir. Şifa verebilmek içinde kalp çakrasının açık olması gerekir. Şifa veren kişinin aurası yeşil renktedir.

Kalp çakrası ilgili organları, kalp, akciğerler, lenf bezleri, solunum, dolaşım sistemi, diyafram ve bağışıklık sistemidir.

Kalp çakrasının bedende ilgili bölgeleri, el parmakları, eller, kollar, omuzlar, sırtın üst bölgesi, göğüsler, göğüs boşluğu, kaburgalar, yemek borusunun üst kısmı.

 Sevgiyle dair olumsuz herhangi bir olay bu çakrada blokaj oluşturacaktır. Ayrılık, keder süreci, zor bir arkadaş, hayal kırıklığı, ihanet vb durumlar.

Kalp Çakrasında blokaj olduğunda, diğer insanlarla ilişki kurmak için mücadele edersin. Normalden daha az şefkatli olabilir ve sabırsız olabilirsin. Güven sorunu yaşarsın ve kendini huzur içinde hissedemezsin. Aksine, huzursuz ve hoşnutsuz hissedersin. 

Yine çakrada blokaj olduğunda ortaya çıkacak fiziksel sorunlar, astım, akciğer ve kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, sırt, omuz, el ve kol sorunları, meme sorunları, alerjiler ve zatürre olarak değerlendirilir.

Çakrada blokajlar sonucunda oluşacak psikolojik sorunlar, ihanet korkusu, huysuzluk, pasif saldırganlık, duygusal soğukluk, nesnelere bağlılık, yabancılaşma, keder, nefret, öç alma, öykünme, sevgi yetersizliği, sevgi alma vermede güçlük çekme olarak sayabiliriz.