5. BOĞAZ ÇAKRA

5. BOĞAZ ÇAKRA

5. BOĞAZ ÇAKRA

5 – BOĞAZ ÇAKRA (SES VE DUYU - KENDİNİ İFADE)

Rengi: Açık mavi

Endokrin Sisteminde Troid ve paratroid bezleri ile ilişkilidir.

Sanskritçe de adı VISHUDDHA’ dır. Arınma anlamına gelir. Boğazın tam ortasında yer almaktadır. Bu çakra konuşma merkezi ve duymayla ilgilidir. Negatif enerjilerden koruyucu özelliği, eskiçağlardan beri bilinip kullanılan, özgürlüğü ve sakinliği temsil eder. Bu çakra; iletişimin, ifadenin merkezidir, Dış dünyaya açılan bu çakra, varoluşun seste yankılanmasıdır. Düşünce ve duyguları ses vibrasyonuyla dışarıya iletirken; kulaklar, dışarıdaki iletiyi içeri alır. Hem içe hem dışa açılma özelliği taşıyan tek çakra boğaz çakrasıdır. Boğaz çakrasının arzuyla gerçekleştirdiği konuşma, kalbin tatlı melodisini taşımalıdır. Boğaz Çakranız düzgün bir şekilde hizalandığında, ne demek istediğinizi söyleyebilir, başkaları tarafından iyi anlaşılabilir ve gerçeği uygun şekillerde söyleyebilirsiniz.

Boğaz çakrasının ilgili olduğu organlar, ses telleri, soluk borusu, yemek borusu, dişler ve bronşlardır.

Bu çakranın bedende etkilediği bölgeler, gırtlak, boğaz, boyun, omuzlar, ağız, çene, ense, kulaklar ve yanaklardır.

İletişim ile ilgili zor deneyimler Boğaz Çakrasını değiştirebilir. Örneğin, zorlu bir iş görüşmesi veya kötü bir tartışma Boğaz Çakrasını olumsuz etkileyebilir.

Boğaz çakrası yeterli çalışmadığında öncelikle söylemek istediklerinizi söyleyememe şeklinde kendini gösterir. Sırlarla dolu gibi hissedebilirsiniz. Benzer şekilde, insanların düşüncelerinizi duymak istemediklerine veya duygularınız için doğru kelimeleri bulamayacağınıza inanabilirsiniz. 

Bu çakranın blokajlı olduğunda oluşan fiziksel hastalılar ise boğaz ve boyun sorunları, işitme sorunlar, soğuk algınlığı, bronşit, larinjit, tiroid sorunları, konuşamama sorunlarıdır.

Yine blokajlı olduğunda psikolojik sorunlar, para, güç ve cinsellikte kontrolü kaybetme korkusu, yüreksizlik, değişkenlik, kurnazlık, namussuzluk, duygusuzluk, küstahlık, gevezelik, ifade yetersizliği, gücü kötüye kullanma, başkalarının üzerinde denetim kurma isteği olarak söyleyebiliriz.