ÇAKRA NEDİR?

ÇAKRA NEDİR?

ÇAKRA NEDİR?

 

ÇAKRALAR - ENERJİ ÇARKLARI

İnsanın yaşam enerjisini sağlayan sadece fizik bedeni değil, aynı zamanda enerji bedenidir. Yaşam enerjisi anlamına gelen bioenerji, fiziksel bedenin tüm hareket kaynağıdır aynı zamanda. Yaşamımız boyunca bedenimizde var olur ölümle birlikte fiziksel bedenden ayrılır ve ruhsal enerji alanına geçer.  İşte bu görmediğimiz ve görmediğimiz için yok saydığımız enerji bedenimiz bizim yaşam kaynağımız olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Şamanların ve diğer şifacıların başarılarında etken olan akıl ve mantıkları değil, enerji bedenlerinin ışıktan hızlı etkileşme gücüdür. Şamanlar enerji bedenlerini kullanabilen ve bu sayede inanılması güç işler başaran insanlardır.

Enerji bedenimizin farkına vardığımızda gerçekleşmesi inanılmaz olan olayları gerçekleştirmeyi başarabiliriz. Enerji bedenimiz tıpkı fiziksel bedenimizdeki damar ağlarına benzer enerjisel kanallara sahiptir. Fiziksel bedenimiz ve enerji bedenimiz arasındaki bağı çarka merkezleri yönetirler. Çakra merkezleri bedenimizde omurga boyunca 7 ana merkezde bulunmaktadır. Bu çakralar vücudumuzun ortasında leğen kemiğinden başımızın üzerine doğru uzanacak şekilde sıralanır. Her bir çakra belirli organlar, dokular ve endokrin salgıları için yaşam gücü sağlar. Buna ek olarak her bir çakra, vücuda, zihne ve ruha duygusal, psikolojik ve ruhsal yetenekler sağlayan bir bilinç kaynağıdır. Çakralar, su girdaplarıyla aynı şekilde dönen enerji tünelleridir.

Çakralar fiziksel bedendeki endokrin sisteminde yer alan iç salgı bezlerinin bulunduğu bölgelere denk gelmektedir.  Yedi çakranın, ilki leğen kemiğinin ortasında bulunur ve KÖK ÇAKRA olarak bilinir, endokrin sisteminde böbreküstü bezleriyle bağlantılıdır. İkinci çakra, göbeğin üç dört parmak aşağısında yani alt karnın ortasında yer alır ve SAKRAL ÇAKRA olarak adlandırılır, endokrin sistemde eşey bezleri ile bağlantılıdır. Üçüncü yani SOLAR PLEKSUS ÇAKRA göbeğin üç dört parmak yukarısında yer alırken, pankreas ile ilgilidir. Dördüncü çakra göğüsün merkezinde bulunur ve KALP ÇAKRASI olarak bilinir, timüs bezi ile bağlantılıdır. Beşinci çakra boğazdadır ve bu nedenle adı BOĞAZ ÇAKRASI'dır, boğaz bölgesinde endokrin sisteminden tiroid bezi ile bağlantılıdır. Altıncısı, iki gözün arasında ve kaşların ortasındadır ALIN ÇAKRA olarak bilinir, bu çakra hipofiz ve hipotalamus bezleri ile bağlantılıdır. Yedinci ve son çakra ise, başın en üst kısmındadır ve adı TAÇ ÇAKRA'dır. İlahi bağlantı sağlayan bu çakra epifiz bezi ile bağlantılıdır.

İç salgı bezleri hormon sentez ve salgısı yapan organlardır ve sinir sistemi ile birlikte vücudumuzun haberleşme görevini üstlenirler. Sinir sistemini kablolu haberleşme sistemi, hormonları da kablosuz haberleşme sistemi olarak düşünebiliriz.